redystrybucja
 
Encyklopedia PWN
redystrybucja
[łac.],
ekon.:
1) Redystrybucja dochodów, ingerowanie przez państwo za pomocą narzędzi polityki gospodarczej (system podatkowy, transfery) w podział dochodów uzyskiwanych z czynników produkcji między poszczególnych obywateli; państwo zabiera część dochodów najbogatszych obywateli (np. przez progresywny podatek dochodowy) i przekazuje je najuboższym (np. w postaci pomocy społecznej lub zasiłków dla bezrobotnych). Redystrybucja dochodów jest stosowana przez państwa opiekuńcze, którymi są w mniejszym lub większym zakresie wszystkie współczesne państwa wysoko rozwinięte; jest ona instrumentem służącym realizacji celów społecznych (wyrównywaniu szans, zmniejszaniu nierówności społecznych) oraz ekonomicznych (stabilizacji popytu na wysokim poziomie).
2) Redystrybucja towarów, nazwa stosowana w gospodarce socjalistycznej na oznaczenie procesu rozprowadzania dóbr od producentów do odbiorców; synonim handlu wewnętrznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia