programowa

Encyklopedia PWN

symfonia
[gr.],
muz. cykliczna forma orkiestrowa, zazwyczaj 4-częściowa, zbudowana zgodnie z zasadami cyklu sonatowego (sonata);
placówka oświat. dla dorosłej młodzieży chłopskiej, o specyficznych cechach organiz., programowych i metodycznych.
dwutygodnik lit.-artyst., wyd. 1917–22 (z przerwą 1921) w Poznaniu;
partia polit., powstała 1949 z połączenia zależnego od PZPR Stronnictwa Ludowego z pozbawionym samodzielności Polskim Stronnictwem Ludowym (1945–49).
„13”, „Trzynastka”,
pismo, wydawane poza cenzurą 1982–88 w Krakowie;
kanał telewizyjny, nadawany 7 dni w tygodniu, 18 godzin dziennie, w jezyku polskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia