programowa

Encyklopedia PWN

Sibelius Jean Wymowa, właśc. Johann Julius Christian Sibelius, ur. 8 XII 1865, Hämeenlinna, zm. 20 IX 1957, Järvenpää k. Helsinek,
kompozytor fiński, także dyrygent;
Sierapionowy bratja
[‘bractwo Serafina’],
ros. ugrupowanie lit., działające 1921–25 w Piotrogrodzie (ob. Petersburg);
Snopkiewicz Jacek, ur. 6 XI 1942, Warszawa,
dziennikarz, scenarzysta;
sonata
[wł.],
cykl sonatowy,
muz. cykliczna forma muzyki instrumentalnej, składająca się najczęściej z 4 odrębnych, stanowiących zamkniętą całość części, zestawionych w odpowiedniej kolejności na zasadzie kontrastu agogicznego (kontrastu tempa), kontrastu wyrazowego i wspólnoty lub pokrewieństwa tonacji; także utwór muz. mający taką formę.
system poglądów ideologicznych i sposób władania partią i państwem komunistycznym, ukształtowany w okresie, gdy WKP(b) (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego) i ZSRR rządził po dyktatorsku J. Stalin i jego zausznicy; narzucany jako wzorzec ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego innym partiom i państwom komunistycznym do naśladowania.
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia