programowa

Encyklopedia PWN

w szerokim znaczeniu — muzyka, której jednym z głównych celów jest zasugerowanie słuchaczom pewnych treści pozamuzycznych, wynikających z inspiracji kompozytora dziełem literackim, malarskim, zjawiskami przyrody itp., bądź odzwierciedlających jego przeżycia osobiste;
w Polsce akt prawny ministra właściwego do spraw edukacji regulujący proces kształcenia w przedszkolach oraz szkołach publicznych i niepublicznych;
środek masowego komunikowania, za pomocą którego do szerokiego grona odbiorców docierają specjalnie przygotowane programy o zróżnicowanym charakterze: informacyjne, artystyczne, edukacyjne, oświatowe, sportowe, rozrywkowe, seriale filmowe, filmy fabularne, spektakle teatralne.
regulacja automatyczna, w której zadana wartość wielkości regulowanej jest znaną z góry funkcją czasu i zmienia się wg określonego programu;
symfonia o treści pozamuzycznej określonej w tytule lub dołączonym przez kompozytora tzw. programie literackim, rozwinięta w XIX w., np. Symfonia fantastyczna H. Berlioza.
autom. układ sterowania, w którym wielkość sterowana zależy od wartości sterującej zmieniającej się wg określonego programu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia