programowa

Encyklopedia PWN

polski ruch społeczno-wychowawczy dzieci i młodzieży.
muzyka naśladująca dźwiękami (onomatopeicznie) pozamuz. zjawiska dźwiękowe, np. śpiew ptaków, odgłosy burzy, lub odmalowująca znaczenie słów i wyrażany nimi nastrój, m.in. za pomocą tzw. figur muzyczno-retorycznych;
postawa społ. i ideologia wyrażające się w dążeniu do równouprawnienia, współpracy i przyjaźni narodów;
nauk., usystematyzowana rejestracja zabytków sztuki, sporządzona w formie opisowej, fot. i pomiarowej;
Ives
[aıwz]
Charles Wymowa, ur. 20 X 1874, Danbury (stan Connecticut), zm. 19 V 1954, Nowy Jork,
kompozytor amerykański.
urządzenie optyczno-elektroniczne przetwarzające obraz obserwowanej sceny na sygnał elektryczny, tzw. sygnał wizyjny, zakodowany w jednym z systemów telewizyjnych (np. PAL, SECAM, NTSC);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia