internacjonalizm
 
Encyklopedia PWN
internacjonalizm
[łac.],
postawa społ. i ideologia wyrażające się w dążeniu do równouprawnienia, współpracy i przyjaźni narodów;
internacjonalizm proletariacki — międzynar. solidarność klasy robotniczej — jedna z gł. zasad ideol. i programowych dotyczących współpracy partii komunist., sformułowana przez K. Marksa i F. Engelsa w Manifeście komunistycznym, wyrażona w haśle „proletariusze wszystkich krajów łączcie się”; w praktyce polit. 1919–89 oznaczał dominującą („przywódczą”) rolę KPZR w ruchu komunist., podporządkowanie pozostałych partii komunist. jej decyzjom polit. i uchwałom programowym.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia