programowa

Encyklopedia PWN

deklaracja programowa pierwszego rządu Frontu Nar. Czechów i Słowaków (premier Z. Fierlinger), ogłoszona 5 IV 1945 w Koszycach;
konspiracyjny organ władzy utworzony przez PPR w nocy z 31 XII 1943 na 1 I 1944 w Warszawie;
działalność kulturotwórcza, której celem jest komentowanie i ocenianie dzieł literackich.
Lowell
[louəl]
Amy, ur. 9 II 1874, Brookline (stan Massachusetts), zm. 12 V 1925, tamże,
amer. poetka i krytyk literacki; należała do twórców imagizmu;
Luksemburg Róża (Rozalia), pseud. R. Kruszyńska, Spartakus, Junius i in., ur. 5 III 1870, Zamość, zm. 15 I 1919, Berlin,
teoretyk i działaczka polskiej i niemieckiej socjaldemokracji, ekonomistka.
deklaracja programowa grupy lit., szkoły, pokolenia, pojedynczego twórcy, udostępniona publiczności lit. na łamach prasy lub w formie samodzielnego druku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia