koszycki program
 
Encyklopedia PWN
koszycki program,
deklaracja programowa pierwszego rządu Frontu Nar. Czechów i Słowaków (premier Z. Fierlinger), ogłoszona 5 IV 1945 w Koszycach;
program koszycki głosił i precyzował zasady polityki wewn. i zagr. odrodzonej Czechosłowacji, jako państwa dwóch równoprawnych narodów Czechów i Słowaków; w p.k. sformułowano m.in. ogólne zadania w walce z Niemcami, zapowiedziano utworzenie aparatu rad nar., konfiskatę własności niem. i osób kolaborujących z Niemcami, nawiązanie przyjaźni i ścisłej współpracy z ZSRR i przyszłymi państwami tzw. demokracji lud.; realizację programu koszyckiego umożliwiło zwycięstwo odniesione przez Front Nar. w wyborach 1946.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia