czechosłowakizm
 
Encyklopedia PWN
czechosłowakizm,
koncepcja uznająca istnienie jednego narodu czechosłowackiego;
cz. powstał w 1. połowy XIX w.; w obawie przed postępującą madziaryzacją głosili go niektórzy politycy słowaccy; w czasie I wojny światowej był ideową podstawą dążeń Czechów i Słowaków do niepodległości i wspólnego państwa (do jego zwolenników należeli T.G. Masaryk i E. Beneš); w okresie międzywojennym oficjalna ideologia Czechosłowacji, krytykowana przez wielu Słowaków; odrzucony 1945 w programie koszyckim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia