programowa

Encyklopedia PWN

Przybyszewski Stanisław, ur. 7 V 1868, Łojewo (Kujawy), zm. 23 XI 1927, Jaronty (tamże),
pisarz, autor młodopolskiego manifestu Confiteor.
ogólnopol., rel. rozgłośnia radiowa, zał. 1991 w Toruniu przez Prow. Warsz. Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści);
niezależne ugrupowanie polit., zał. VII 1979 w Gdańsku przez środowisko młodzieży związanej od końca lat 60. z duszpasterstwem akademickim (ksiądz L. Wiśniewski), później tworzącej gdańską grupę ROPCiO (czasopismo „Bratniak”) i Studencki Kom. Solidarności;
dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia