„Przegląd Społeczny”
 
Encyklopedia PWN
„Przegląd Społeczny”:
1) miesięcznik nauk. i lit., wyd. 1886–87 we Lwowie; redaktor — B. Wysłouch; w  „P.S.” były zamieszczone Szkice programowe Wysłoucha, pierwszy dokument programowy pol. ruchu lud.; pismo skupiało wybitnych współpracowników z kręgów radykalnej inteligencji i związanej z ruchem socjalist.;
2) tygodnik nauk., lit., społ. i polit., ukazujący się 1906–07 w Warszawie jako kontynuacja „Głosu”; redaktor — J.W. Dawid z żoną Jadwigą; pismo lewicowej inteligencji; zawieszone; kontynuacja „Społeczeństwo”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia