Stronnictwo Ludowe
 
Encyklopedia PWN
Stronnictwo Ludowe (SL),
ugrupowanie polit., utworzone IX 1944 na Lubelszczyźnie przez prokomunist. działaczy ruchu lud. (działacze wiejscy związani z „Wolą Ludu” (S. Kotek-Agroszewski, J. Czechowski) oraz niektórych czł. ZG ZPP, występujacych jako ludowcy (A. Witos, J. Grubecki), uznających hegemonię polit. PPR, władzę PKWN oraz decydujący wpływ ZSRR na politykę (zewn. i wewn.) władz państwa polskiego.
Kontynuowało linię polit. grupy „Wola Ludu”; nie miało własnego programu, ale usiłowało podważyć autorytet Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, kwestionowało działalność AK i legalność rządu RP na uchodźstwie; 1945 działało w całym kraju, liczyło ok. 200 tys. czł., w tym wielu działaczy przedwojennego SL; X 1945, po wystąpieniu ze Stronnictwa grupy S. Bańczyka, większość członków (organizacji terenowych) przeszła do Polskiego Stronnictwa Ludowego; częściowo odbud. (przy pomocy PPR) SL zwalczało PSL; gł. działacze: W. Korzycki, S. Kotek-Agroszewski, J. Ozga-Michalski, K. Podedworny, J. Dąb-Kocioł; organ prasowy: „Zielony Sztandar”; 1946 weszło w skład zorganizowanego przez PPR Bloku Stronnictw Demokr.; 1947 do SL wstąpiła część czł. PSL (po jego rozbiciu), w tym Polskiego Stronnictwa Ludowego „Nowe Wyzwolenie”; XI 1949 nastąpiło (pod naciskiem władz PZPR) połączenie SL i PSL w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia