Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
 
Encyklopedia PWN
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”, PSL „Wyzwolenie”, do 1918 Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL),
partia lud., utworzona 1915 w Królestwie Pol. z połączenia Związku Chłopskiego, Związku Ludu Pol. (dawny NZCh), Stronnictwa Lud. (grupa „Zaranie”);
związane z ruchem niepodległościowym J. Piłsudskiego, popierało Legiony Pol. i organizowało POW; współtworzyło XI 1918 rządy: I. Daszyńskiego i J. Moraczewskiego, a następnie do 1926 uczestniczyło w wielu koalicjach rządowych; należało do lewicy parlamentarnej. Opowiadało się za ustrojem parlamentarno-demokr., jednoizbowym parlamentem, wywłaszczeniem ziemian bez odszkodowania, rozszerzeniem uprawnień samorządu terytorialnego, ograniczeniem roli Kościoła katol. w życiu publicznym; PSL „Wyzwolenie” miało największe wpływy w byłym Królestwie Pol. i części Galicji, a po przyłączeniu się 1922 Polskiego Związku Ludowego „Odrodzenie” — na Wileńszczyźnie; 1926 wpływy Stronnictwa zmalały wskutek secesji działaczy, którzy powołali Stronnictwo Chłopskie; PSL „Wyzwolenie” poparło 1926 przewrót majowy Piłsudskiego, jednak od 1927 przeszło do opozycji, a 1929 współtworzyło Centrolew; 1930 jego działacze byli aresztowani i więzieni, następnie skazani w procesie brzeskim; przywódcy: S. Thugutt, M. Malinowski, B. Stolarski, T. Nocznicki, I. Kosmowska, J. Poniatowski; organy prasowe: „Wyzwolenie”, „Chłopski Sztandar”; 1931 PSL „Wyzwolenie” połączyło się z PSL „Piast” i Stronnictwem Chłopskim, tworząc Stronnictwo Ludowe.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Posłowie klubu PSL „Wyzwolenie” na Sejmie Ustawodawczym 1919 fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia