produktami

Encyklopedia PWN

Xai-Xai, dawniej Vila de João Belo,
m. w południowej części Mozambiku, nad rz. Limpopo, powyżej jej ujścia do Kanału Mozambickiego;
Yan’an, Jenan,
m. w środkowych Chinach, w prow. Shaanxi, na Wyż. Lessowej, w dolinie rz. Yan He (dopływ Huang He).
zagęstniki, zagęszczenia,
włók. substancje wielkocząsteczkowe dodawane (gł. w postaci wodnych roztworów koloidalnych) do past (farb) drukarskich w celu uzyskania odpowiedniej lepkości (nadają farbie wymagane właściwości kapilarne);
zakażenie, infekcja,
med. wniknięcie do ustroju i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego (bakterii, wirusów, grzybów chorobotwórczych);
ekon. teoria wyjaśniająca niemożność wstąpienia na drogę rozwoju gospodarczego najbiedniejszych krajów świata;
część chłodni służąca do zamrażania produktów, które następnie przechowuje się w mroźni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia