zaklęty krąg ubóstwa
 
Encyklopedia PWN
zaklęty krąg ubóstwa,
ekon. teoria wyjaśniająca niemożność wstąpienia na drogę rozwoju gospodarczego najbiedniejszych krajów świata;
zgodnie z nią wysoki przyrost naturalny uniemożliwia zwiększenie dochodu narodowego na głowę mieszkańca (w skrajnych przypadkach prowadzi do jego zmniejszenia się, np. 1965–85 w Czadzie produkt narodowy brutto na głowę mieszkańca spadł o 2,3%, w Zairze o 2,1%, w Zambii o 1,6%, w Sudanie o 0,4%), co uniemożliwia wzrost oszczędności niezbędnych do sfinansowania inwestycji zwiększających wydajność pracy i powoduje utrzymanie się dochodu na niezwykle niskim poziomie (np. w Czadzie — 80 dolarów USA na głowę mieszkańca, w Demokratycznej Republice Konga (dawny Zair) 170, w Sudanie — 300, w Zambii — 390 dolarów USA).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia