zacofanie gospodarcze
 
Encyklopedia PWN
zacofanie gospodarcze,
ekon. opóźnienie w rozwoju gospodarczym, wykazywane przez część krajów (tzw. peryferie) w stosunku do najwyżej rozwiniętych krajów świata (tzw. centrum);
główne przejawy zacofania gospodarczego: niski poziom produktu narodowego brutto na głowę mieszkańca, krótkie przeciętne trwanie życia ludzkiego, wysoki udział sektora rolniczego w tworzeniu produktu narodowego, wysoki udział wpływów ze sprzedaży surowców w eksporcie, przestarzałe techniki wytwarzania (luka technologiczna), niski poziom wykształcenia i kwalifikacji (luka ludzka); zacofanie gospodarcze jest pojęciem stopniowalnym, podobnie jak jego antonim — rozwój gospodarczy. Wszystkie kraje dążą do przezwyciężenia zacofania gospodarczego, ale w krajach nasłabiej rozwiniętych występuje tendencja do jego utrwalenia (zaklęty krąg ubóstwa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia