luka technologiczna
 
Encyklopedia PWN
luka technologiczna,
ekon. rozmiar opóźnienia, względnie trwała różnica między poziomami potencjału technicznego i technologicznego dwu lub więcej gospodarek narodowych;
wynika z braku umiejętności stosowania nowych technik i technologii w poszczególnych gospodarkach narodowych, przejaw zacofania gospodarczego; w likwidacji luki technologicznej dużą rolę odgrywają innowacje, w tym innowacje produktowe, technologiczne i organizacyjne, które z kolei zależą od stanu i zaplecza naukowo-technicznej gospodarki; istnienie luki technologicznej, będącej przesłanką dla międzynarodowej wymiany technologii, determinuje strukturę handlu światowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia