innowacje
 
Encyklopedia PWN
innowacje
[łac. innovatio < innovare ‘odnawiać’],
nowości, rzeczy nowo wprowadzone; w gospodarce wdrażanie nowych technologii, tworzenie organizacji i instytucji;
innowacje technologiczne są dzielone na: innowacje produktowe — wprowadzanie do produkcji nowych wyrobów i usług, oraz innowacje procesowe — zastosowanie nowych sposobów uzyskiwania tych samych wyrobów; innowacje technologiczne są następstwem postępu naukowo-technicznego; innowacje organizacyjne i instytucjonalne są ściśle związane z przedsiębiorczością, stanowią jej nieodzowny element; wdrażanie innowacji jest rodzajem działalności gospodarczej o szczególnie wysokim stopniu ryzyka, dlatego w rozwiniętych gospodarkach rynkowych wykształcono specjalne sposoby finansowania innowacji (venture capital); ponieważ innowatorzy, tzn. osoby wprowadzające innowacje, muszą przełamywać opór społeczny wynikający z konserwatyzmu, stosunki społeczne mają istotny wpływ na wdrażanie innowacji; jedynie gospodarka rynkowa wytworzyła stosunki społeczne wręcz wymuszające innowacje — poprzez konkurencję.
Bibliografia
P.F. DRUCKER Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992;
J.A. SCHUMPETER Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia