produktami

Encyklopedia PWN

zazwyczaj org. związki cykliczne, których pierścienie są zbudowane z różniących się od siebie atomów; organiczne z.h. to związki, w których co najmniej jeden atom węgla w karbocyklicznym pierścieniu został zastąpiony atomem innego pierwiastka (zw. heteroatomem), najczęściej azotu, tlenu, siarki;
Że ludy, ludy Gê,
grupa ludów indiańskich Ameryki Południowej mieszkających w środkowej Brazylii, m.in.: Aymoré, Bororowie, Kaingáng, Kayapó, Krahô, Shakriba, Shavante, Sherente;
żel krzemionkowy, silikażel, SiO2 · nH2O,
wysuszony żel produktów polikondensacji anionów krzemotlenowych, będący uwodnionym ditlenkiem krzemu SiO2 · nH2O;
żelatyna
[fr. < łac.],
stała mieszanina produktów hydrolizy białka zwierzęcego (kolagenu), otrzymywana przez gotowanie w wodzie kości, chrząstek, ścięgien i in. odpadów zwierzęcych zawierających kolagen;
bakterie redukujące żelazo (z Fe3+ do Fe2+) w warunkach beztlenowych;
biochem. różnobarwne związki org. o cząsteczkach zawierających 4 pierścienie pirolowe połączone w łańcuch.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia