produktami

Encyklopedia PWN

zgazowanie, półspalanie,
przemiana paliw stałych lub ciekłych w paliwa gazowe przebiegająca pod działaniem tlenu w wysokiej temperaturze, niekiedy w obecności katalizatora;
ziemniaczana mączka, zw. też krochmalem,
produkt otrzymywany w krochmalni (krochmalnictwo) z roztartych ziemniaków;
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
złoża wietrzeniowe powstałe w wyniku nagromadzenia produktów wietrzenia chemicznego skał w pozostających na ich powierzchni zwietrzelinach;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
cykliczne węglowodory (areny) i niektóre ich pochodne, mające płaskie pierścienie z układem sprzężonych wiązań podwójnych, w których występuje 4n + 2 elektronów π (n = 1, 2, 3 ...) i duże wartości energii rezonansu (aromatyczność).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia