powierzchniowe

Encyklopedia PWN

fale sprężyste rozchodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośrodki sprężyste;
technol. w inżynierii materiałowej warstwy powstałe na wyrobie, wykonanym z danego materiału, w wyniku procesów technologicznych (obróbka) przeprowadzanych w celu nadania wyrobowi i jego powierzchni (inżynieria powierzchni) określonych właściwości (np. odporności na ścieranie czy korozję);
energia potrzebna do utworzenia (w procesie izotermicznym) jednostkowego pola powierzchni rozdziału 2 faz (np. cieczy i jej pary nasyconej);
mat. całka z funkcji ciągłej f(P) określonej na pewnej powierzchni dwuwymiarowej S, gładkiej, zawartej w ℝ3
niezadrzewiony pas wycięty w drzewostanie, dzielący las na jednostki podziału powierzchniowego, tzw. oddziały;
językozn. w początkowych wersjach gramatyki transformacyjno-generatywnej (transformacyjna gramatyka) bezpośrednio dostępna interpretacji struktura zdania przeciwstawna strukturze głębokiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia