powierzchniowe

Encyklopedia PWN

energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
fonologia
[gr. phōnḗ ‘głos’, ‘dźwięk’, lógos ‘słowo’, ‘mowa’],
nauka o zależnościach pomiędzy elementami fonetycznymi oraz o funkcjach tych elementów w języku;
obróbka cieplna lub chem. mająca na celu uzyskanie trwałych naprężeń ściskających w warstwie powierzchniowej szkła;
Łomonosowa, Prąd, Lomonosov Current, Łomonọsowa tieczẹnije,
podpowierzchniowy prąd kompensacyjny w O. Atlantyckim;
mapa pogody, mapa synoptyczna,
mapa konturowa danego obszaru obrazująca stan atmosfery na powierzchni Ziemi (mapa pogody powierzchniowa) lub na powierzchniach położonych na różnych wysokościach w atmosferze (mapa pogody górna).
dział mechaniki techn. zajmujący się analizą pracy konstrukcji budowlanych; posługuje się idealizowanym modelem — schematem statycznym, który odzwierciedla: układ elementów, sposoby ich połączenia ze sobą i podłożem oraz działające obciążenia.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia