warstwy powierzchniowe
 
Encyklopedia PWN
warstwy powierzchniowe,
technol. w inżynierii materiałowej warstwy powstałe na wyrobie, wykonanym z danego materiału, w wyniku procesów technologicznych (obróbka) przeprowadzanych w celu nadania wyrobowi i jego powierzchni (inżynieria powierzchni) określonych właściwości (np. odporności na ścieranie czy korozję);
warstwy powierzchniowe obejmują warstwę wierzchnią oraz utworzoną na niej warstwę zaadsorbowanych cząstek substancji znajdujących się w otaczającym środowisku (powierzchnia, fiz. , chem. ); ta ostatnia warstwa może stanowić zaczątek nowej fazy (warstwy), powstającej w toku dalszych procesów technologicznych, a w przypadku nakładania na wyrób powłoki ochronnej jest z warstwy wierzchniej zwykle usuwana (rys.); często pojęcia warstwa wierzchnia i powłoka są ze sobą utożsamiane.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia