struktura głęboka
 
Encyklopedia PWN
struktura głęboka, struktura wyjściowa, struktura bazowa,
językozn. w początkowych wersjach gramatyki transformacyjno-generatywnej struktura zdania niedostępna bezpośredniej obserwacji, abstrakcyjna i uniwersalna (jednakowa dla wszystkich języków);
obejmuje stosunki syntaktyczne, syntaktyczno-semantyczne lub semantyczne, leżące u podstaw budowy gramatycznej zdań, których istnienie wykrywa się na podstawie analizy językoznawczej; zespół stosunków gramatycznych, dających się bezpośrednio zaobserwować w zdaniu nazwano strukturą powierzchniową.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia