Chomsky Noam Avram
 
Encyklopedia PWN
Chomsky
[czọmski]
Noam Avram Wymowa, ur. 7 XII 1928, Filadelfia,
największy współcz. językoznawca amer., wybitny myśliciel.
Od 1955 profesor Massachusetts Institute of Technology w Cambridge; twórca gramatyki transformacyjno-generatywnej, mającej przełomowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnych teorii lingwistycznych; opisując model gramatyki generatywnej wprowadził pojęcie transformacji (Syntactic Structures 1957), którym objął prawa regulujące zależności między znaczeniową stroną języka (struktura głęboka) a wyrażeniową (struktura powierzchniowa); koncepcje struktur głębokich (układów myślowych) ujawniających w wypowiedziach podświadomą warstwę racjonalności (racjonalizm genetyczny) spowodowały rozwój psycholingwistyki; najważniejsze prace: Zagadnienia teorii składni (1965, wyd. pol. 1982), Cartesian Linguistics... (1966), Topics in the Theory of generatitive Grammar (1966), Language and Mind (1968), Reflection on Language (1975), Essays on Form and Interpretation (1977), Knowledge of language. Its Nature, Origin and Use (1985), Language and Thought (1993).
Bibliografia
J. LYONS Chomsky, Warszawa 1975;
Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej. Antologia tekstów, t. 1–2, red. K. Rosner, Warszawa 1995–96;
Noam Chomsky. Inspiracje i perspektywy, red. H. Kardela i Z. Muszyński, Warszawa–Lublin 1991.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia