polowa

Encyklopedia PWN

całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
fortyfikacja
[łac. fortificatio ‘umocnienie’],
w znaczeniu ogólnym zespół obiektów fortyfikacyjnych; także dziedzina inżynierii wojsk. zajmująca się opracowywaniem konstrukcji obiektów fortyfikacyjnych oraz koncepcją użycia ich do działań bojowych.
system zagospodarowania gruntów ornych dla danego gospodarstwa, uwzględniający następstwo uprawy roślin (zmianowanie roślin) uwarunkowane czynnikami przyr., agrotechn. i ekon.;
Płoski Tadeusz, ur. 9 III 1956, Lidzbark Warmiński, zm. 10 IV 2010, Smoleńsk,
biskup polowy WP, generał, prawnik;
poczta
[wł.],
instytucja, zwykle państwowa, świadcząca usługi pocztowe (przesyłanie listów, kart pocztowych, paczek i inne) oraz niektóre usługi telekomunikacyjne i pieniężno-bankowe;
Głódź Sławoj Leszek, ur. 13 VIII 1945, Bobrówka (Podlasie),
arcybiskup, generał, prawnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia