polowa

Encyklopedia PWN

emisja polowa
[gr.-łac.],
autoemisja, zimna emisja,
fiz. emisja elektronów z ciała stałego zachodząca pod wpływem silnego pola elektrycznego wytwarzanego przy jego powierzchni (o natężeniu rzędu 109 V/cm);
roln. urzędowe sprawdzanie stanu plantacji nasiennej w okresie wegetacji, przeprowadzane przez uprawnione organy kontrolne wg jednolitej metodyki.
instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny (manewrów, ćwiczeń) łączność pocztową jednostkom wojskowym i żołnierzom oraz łączność między żołnierzami a ludnością cywilną.
Polowe Drużyny Sokole, Stałe Drużyny Sokole,
ochotnicze paramilitarne formacje Sokoła, zał. 1912 z inicjatywy Ligi Nar. jako konkurencja dla Związków Strzeleckich i Strzelca;
geod. odręczny rysunek terenu wykonany podczas zdjęć geodezyjnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia