polowa

Encyklopedia PWN

biol. napięcia elektr. (różnice potencjałów) występujące w narządach organizmu między środowiskami przedzielonymi błoną półprzepuszczalną, nazywane potencjałami błonowymi, albo rozprzestrzeniające się w polu elektr. otaczającym grupy pobudzonych komórek, zw. potencjałami polowymi.
górn. obszerne poziome wyrobisko korytarzowe o znacznej szerokości, drążone w poprzek warstw w skale płonnej, poprzecznie do rozciągłości złoża;
sudoku
[jap. su ‘liczba’, doku ‘pojedynczy’, ‘samotny’],
logiczna gra matem.;
szaniec
[niem.],
rodzaj ziemnego umocnienia polowego, składającego się z wału i rowu;
Szarecki Bolesław, ur. 9 VIII 1874, Mińsk (Białoruś), zm. 23 II 1960, Warszawa,
generał, chirurg; jeden z pionierów pol. chirurgii wojennej;
audycja radiowa,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia