polowa

Encyklopedia PWN

życica, Lolium,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
agrometeorologia
[gr. agrós ‘rola’, metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
meteorologia rolnicza,
nauka o związkach między produkcją roln. (także ogrodniczą, leśną i stawową) a jej środowiskiem klimatycznym, do niedawna uważana za część meteorologii.
Ampère
[ãpẹ:r]
André Marie Wymowa, ur. 22 I 1775, Lyon, zm. 10 VI 1836, Marsylia,
fizyk i matematyk francuski, twórca podstaw elektrodynamiki.
jakościowa analiza chemiczna polegająca na przeprowadzaniu reakcji charakterystycznej z użyciem kropli bardzo rozcieńczonego roztworu badanego i kropli odpowiedniego odczynnika, naniesionych na bibułę filtracyjną lub płytkę porcelanową;
Armia Polska w ZSRR 1944 (AP w ZSRR),
związek operacyjny oraz ośrodek formowania lud. sił zbrojnych na terytorium ZSRR, utworzony 16 III 1944 na mocy porozumienia Związku Patriotów Polskich z rządem sowieckim.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia