agrometeorologia
 
Encyklopedia PWN
agrometeorologia
[gr. agrós ‘rola’, metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
meteorologia rolnicza,
nauka o związkach między produkcją roln. (także ogrodniczą, leśną i stawową) a jej środowiskiem klimatycznym, do niedawna uważana za część meteorologii.
Integruje zagadnienia i metody meteorologii, bioklimatologii, hydrologii, gleboznawstwa, uprawy i ochrony roślin, zootechniki, ekologii, a także fizjologii roślin i zwierząt; pomaga w podejmowaniu decyzji gosp. przez opracowywanie ilościowej oceny siedlisk, kalkulacji ryzyka upraw gat. i odmian, prognoz plonów, prognoz rozwoju roślin i agrofagów, zaleceń terminów prac polowych (m.in. ochrony roślin i nawodnień), ostrzeżeń przed szkodliwymi zjawiskami meteorologicznymi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia