zmianowanie roślin
 
Encyklopedia PWN
zmianowanie roślin,
racjonalne następstwo roślin po sobie na danym polu (stwarzających sobie nawzajem dobre warunki wzrostu i plonowania);
celem zmianowania roślin jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju roślin; zmianowanie roślin jest podstawą płodozmianu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia