podatne

Encyklopedia PWN

poporanizm
[rum. popor ‘lud’, ‘naród’],
kierunek polit. i lit., ukształtowany w Rumunii w pocz. XX w. pod wpływem narodników;
ubezpieczenie dolne dna rzeki, stosowane za upustami budowli piętrzących (jaz, zapora) w celu ochrony przed podmyciem na skutek erozji dennej;
rasizm
[fr. < wł.],
zespół poglądów, według których istnieją naturalne i wrodzone różnice między rasami ludzkimi, co musi prowadzić do dominacji jednej nad pozostałymi.
smarne środki, pot. smary,
materiały służące do smarowania powierzchni trących, zaliczane do materiałów konstrukcyjnych.
termin rozpowszechniony na początku lat 90. odnoszący się do realizacji wykorzystujących możliwości techniki cyfrowej, pozwalających na ingerencje widza w podlegającą zmianom wielowarstwową strukturę dzieła.
wet. zaburzenia przytomności zwierząt oraz zakłócenie funkcji układu krążenia, płuc i narządów trawienia w następstwie częstotliwych wstrząsów, kołysań itp. podczas długotrwałej podróży środkami lokomocji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia