podatne

Encyklopedia PWN

Arabska Wiosna, Arabska Wiosna Ludów, Tunisami,
określenie kontestacji społecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 2010–13.
astenosfera
[gr. asthenḗs ‘słaby’, sphaíra ‘kula’],
geol. jedna z powłok ziemskich, o grubości ok. 100 km, część górnego płaszcza Ziemi, bezpośrednio podścielająca litosferę;
psychol. zespół łącznie występujących dyspozycji psychicznych i cech zachowania społecznego, którego składnikami są: bezkrytyczne posłuszeństwo wobec autorytetów, zwłaszcza opartych na sile i przemocy, ich idealizowanie, niechęć do poznania psychiki własnej i in. osób, unikanie zróżnicowanego obrazu świata, preferowanie zapożyczonych, prostych i sztywnych interpretacji rzeczywistości, w tym stereotypów i przesądów.
wytwarzanie na powierzchni metali lub stopów powłok barwnych lub podatnych na barwienie (najczęściej tlenkowych) w celach dekoracyjnych i antykorozyjnych;
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
budinaż
[fr.],
geol. proces podziału ławicy skalnej na izolowane, wydłużone ciała o przekroju soczewkowatym (budiny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia