astenosfera
 
Encyklopedia PWN
astenosfera
[gr. asthenḗs ‘słaby’, sphaíra ‘kula’],
geol. jedna z powłok ziemskich, o grubości ok. 100 km, część górnego płaszcza Ziemi, bezpośrednio podścielająca litosferę;
szczególnie podatna na deformacje plastyczne, gdyż temperatura jej skał jest bliska ich temperaturze topnienia; wg teorii tektoniki płyt fizyczne właściwości astenosfery umożliwiają ruch płyt litosfery.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia