podatne

Encyklopedia PWN

odmiana jabłoni wyhodowana 1830 w Anglii;
zabezpieczenie wyrobisk górniczych przed skutkami działania ciśnienia w skale poddanej eksploatacji (m.in. przed zawaleniem stropu, opadaniem skał, zaciekaniem wyrobisk), niekiedy przed przedostaniem się do nich wody lub ognia;
‘Landsberska’, ‘Reneta Landsberska’,
odmiana jabłoni wyhodowana w XIX w. w Gorzowie Wielkopolskim (niem. Landsberg);
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
med. współwystępowanie kilku czynników ryzyka miażdżycy, co wiąże się z istotnym zwiększeniem wystąpienia choroby wieńcowej i jej powikłań oraz identyfikuje osoby szczególnie podatne na wystąpienie cukrzycy.
ekol. zespół przedsięwzięć i działań w ramach ochrony przyrody, mających na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i grzybów oraz zwierząt wraz z ich siedliskami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia