poporanizm
 
Encyklopedia PWN
poporanizm
[rum. popor ‘lud’, ‘naród’],
kierunek polit. i lit., ukształtowany w Rumunii w pocz. XX w. pod wpływem narodników;
ideologiem był C. Stere, a teoretykiem w sprawach literatury G. Ibrăileanu; p. trafił wśród inteligencji rumuńskiej na podatny grunt i wkrótce stał się dominującym nurtem w literaturze; wyrażał poczucie nie spełnionego obowiązku wobec chłopstwa, propagował realizm jako metodę twórczą, a życie wsi jako gł. temat lit.; jego organem było pismo „Viaţa românească”, wyd. w Jassach (1906–16 i 1920–30) oraz w Bukareszcie (1930–40, 1944–46 i od 1948); w duchu p. pisali m.in. J. Bart i C. Hogaş.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia