operacyjna

Encyklopedia PWN

inform. dynamiczny obiekt tworzony przez system operacyjny w celu wykonania pewnego programu w środowisku określonym przez przydzielone zasoby, takie jak: czas procesora, obszar pamięci operacyjnej lub wirtualnej, pliki lub urządzenia peryferyjne.
chirurgia
[łac. < gr. cheirourgía],
jeden z najstarszych działów medycyny, w którym zasadniczym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny;
GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
inform. urządzenie elektroniczne stanowiące podstawową część komputera;
Windows
[uı̣ndouz; ang.],
inform. rodzina programów i systemów operacyjnych produkowanych przez firmę Microsoft, przeznaczonych do komputerów z procesorami z rodziny Intel x86 i wyposażonych w graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI).
Anders Władysław, ur. 11 VIII 1892, Błonie (pow. kutnowski), zm. 12 V 1970, Londyn,
generał, polityk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia