operacyjna

Encyklopedia PWN

med. rozszerzenie naczyń żylnych splotu wiciowatego powrózka nasiennego;
med. metoda odżywiania chorego w przypadku, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia