operacyjna

Encyklopedia PWN

dział sztuki wojennej obejmujący teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia działań przez związki operacyjne.
log. definicja wyjaśniająca sens danego terminu (pojęcia) przez podanie operacji wiodących do jego utworzenia.
ogólnowojskowe związki taktyczno-operacyjne, formowane III i VIII–IX 1939 w trakcie mobilizacji oraz działań wojennych, o niestałym składzie, bez rozwiniętych dowództw i sztabów (z wyjątkiem samodzielnych grup operacyjnych).
wojsk. wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska, przeznaczona do prowadzenia operacji militarnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia