operacyjna

Encyklopedia PWN

inform. program lub zespół programów zarządzających zasobami komputera, definiujących środowisko działania dla innych programów (tzw. maszynę wirtualną) oraz pozwalających użytkownikowi na wykonywanie uniwersalnych czynności porządkowych i administracyjnych, takich jak kopiowanie i usuwanie plików.
statyst. dziedzina wiedzy, której zadaniem jest wyznaczanie optymalnych rozwiązań różnorodnych problemów, głównie technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, za pomocą metod matematyczno-statystycznych.
wydzielona część szpitala z salami operacyjnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.
med. mikroskop do obserwowania przebiegu operacji wykonywanych w bardzo małych przestrzeniach (np. okulistycznych, otolaryngologicznych, neurologicznych).
med. nieprzerwane śledzenie na ekranie monitora i rejestracja wielkości charakteryzujących najważniejsze funkcje życiowe podczas operacji (np. ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość oddychania, stężenie tlenu we krwi).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia