badania operacyjne
 
Encyklopedia PWN
badania operacyjne,
statyst. dziedzina wiedzy, której zadaniem jest wyznaczanie optymalnych rozwiązań różnorodnych problemów, głównie technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, za pomocą metod matematyczno-statystycznych.
Metody stosowane w badaniach operacyjnych polegają na konstruowaniu, analizie i rozwiązywaniu modeli, stanowiących matematyczne, w pewnym stopniu uproszczone, ujęcie badanego fragmentu rzeczywistości, z pominięciem jej mniej istotnych elementów; zbudowanie modelu, jego rachunkowe rozwiązanie, zweryfikowanie uzyskanych wyników oraz kontrola przebiegu ich realizacji prowadzą do praktycznego rozwiązania niektórych konkretnych problemów np. technicznych, ekonomicznych, społecznych, organizacyjnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia