badania operacyjne
 
Encyklopedia PWN
badania operacyjne,
statyst. dziedzina wiedzy, której zadaniem jest wyznaczanie optymalnych rozwiązań różnorodnych problemów, głównie technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, za pomocą metod matematyczno-statystycznych.
Metody stosowane w badaniach operacyjnych polegają na konstruowaniu, analizie i rozwiązywaniu modeli, stanowiących matematyczne, w pewnym stopniu uproszczone, ujęcie badanego fragmentu rzeczywistości, z pominięciem jej mniej istotnych elementów; zbudowanie modelu, jego rachunkowe rozwiązanie, zweryfikowanie uzyskanych wyników oraz kontrola przebiegu ich realizacji prowadzą do praktycznego rozwiązania niektórych konkretnych problemów np. technicznych, ekonomicznych, społecznych, organizacyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia