Windows
 
Encyklopedia PWN
Windows
[uı̣ndouz; ang.],
inform. rodzina programów i systemów operacyjnych produkowanych przez firmę Microsoft, przeznaczonych do komputerów z procesorami z rodziny Intel x86 i wyposażonych w graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI).
W wersjach wcześniejszych (do 3.11) stanowił tzw. nakładkę (program rozszerzający funkcje systemu operacyjnego) na DOS, w nowszych wersjach (Windows NT, Windows 95, Windows 2000, WindowsXP) stanowi samodzielny system operacyjny o rozbudowanych funkcjach. Windows należy do programów typu GUI (ang. Graphic User Interface ‘graficzny interfejs użytkownika’), tzn. działa jako środowisko graficzne: pisanie komend jest zastąpione przez wskazywanie myszą wybranych pozycji menu lub ikon symbolizujących czynności albo przez wypełnianie pól dialogowych. Programy dostępne w Windows ukazują się w postaci standardowej, każdy działa we własnym tzw. oknie (ang. window; stąd nazwa). Programy typu GUI powstały w celu ułatwienia kontaktu między użytkownikiem a systemem operacyjnym i komputerem w okresie, gdy komputery osobiste stały się popularne i były obsługiwane przez osoby bez wykształcenia informatycznego. Windows jest środowiskiem wielozadaniowym — użytkownik może uruchamiać wiele programów (aplikacji) jednocześnie oraz w łatwy sposób przenosić dane z jednego programu do drugiego. Pierwsze wersje Windows pojawiły się w latach 80. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia