ontologiczny

Encyklopedia PWN

Struve Henryk, pseud. Florian Gąsiorowski, ur. 27 VI 1840, Gąsiorowo k. Kalisza, zm. 16 V 1912, Eltham k. Londynu,
filozof;
subiektywizm
[łac. subiectivus ‘podmiotowy’],
filoz. jako stanowisko ontologiczne głosi, że przedmiot poznania nie istnieje obiektywnie, lecz sprowadza się do wrażeń, wyobrażeń, myśli istniejących w podmiocie.
Szymborska Wisława, ur. 2 VII 1923, Kórnik k. Poznania, zm. 1 II 2012, Kraków,
poetka, autorka Wołania do Yeti i Chwili.
Tillich
[tı̣lıś]
Paul Wymowa, ur. 20 VIII 1886, Staroosiedle (niem. Starzeddel), zm. 22 X 1965, Chicago,
niemiecki teolog i filozof protestancki.
uniwersalia
[łac.],
powszechniki,
filoz. odpowiedniki nazw i pojęć ogólnych (np. „człowiek w ogóle”, „koń jako taki”) mające wszystkie i tylko wspólne cechy ich desygnatów.
Wahl
[wal]
Jean, ur. 25 V 1888, Paryż, zm. 18 VI 1974, Marsylia,
filozof francuski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia