Wahl Jean
 
Encyklopedia PWN
Wahl
[wal]
Jean, ur. 25 V 1888, Paryż, zm. 18 VI 1974, Marsylia,
filozof francuski;
zajmował się historią filozofii, metafizyką, inicjował nowe kierunki badań filoz.; autor kilku zbiorów poezji; 1910 ukończył École Normale Supérieure; od 1936 profesor Sorbony; 1946 zał. Collège Philosophique w Paryżu, od 1946 przewodniczący Fr. Tow. Filoz.; od 1950 redaktor nacz. „Revue de Métaphysique et de Moral”; 1942–45 przebywał w USA i pracował w New School for Social Research w Nowym Jorku; spośród prac Wahla: Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel (1929) przyczyniła się do odnowy fr. badań nad filozofią G.W.F. Hegla, Vers le concret (1932) zainicjowała nową orientację, zw. filozofią konkretu, Les Études Kierkegaardienne (1938) przeniosła na grunt fr. idee egzystencjalizmu S. Kierkegaarda, a Sur l’interpretation de l’histoire de la métaphysique d’après Heidegger (1951) i Vers la fin de l’ontologie (1956) współtworzyły teoret. podłoże dla fr. heideggeryzmu; metafizyka Wahla, wyłożona gł. w Traité de Métaphysique (1953, wyd. 3 1968) i L’expérience métaphysique (1964), łączy aspekty egzystencjalne z ontologicznym pluralizmem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia