ontologiczny

Encyklopedia PWN

filozoficzna refleksja nad matematyką jako nauką;
Fink Eugen Geburt, ur. 11 XII 1905, Konstancja, zm. 25 VII 1975, Fryburg Bryzgowijski,
filozof niemiecki;
guna
[sanskr. guṇa ‘przymiot’, ‘zaleta’, ‘nić’],
w indyjskim systemie filoz. wajśesziki jedna z 6 kategorii ontologicznych;
immaterializm
[łac. immaterialis ‘niematerialny’],
pogląd zaprzeczający istnieniu substancji materialnej, wg którego materia nie istnieje, a wszystko, co istnieje, jest niematerialne, duchowe;
Filozofia w Indiach ze względu na swoje religijno-rytualne korzenie była niekiedy związana z nurtami religijnymi, a za cel stawiała sobie niejednokrotnie dążenie do wolności wewnętrznej i wyzwolenia (moksza).
konceptualizm
[łac. conceptus ‘myśl’, ‘pojęcie’, ‘wyobrażenie’],
sztuki plast. międzynarodowy ruch artystyczny, zainicjowany w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX w.,

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia