ontologiczny

Encyklopedia PWN

praktyka
[niem. Praktik < gr. praktikós ‘czynny’, ‘rzeczowy’],
naukozn. dziedzina świadomej i celowej aktywności ludzkiej polegającej na przedmiotowej, zobiektywizowanej realizacji jakiejś nauki, doktryny, koncepcji itp.;
filoz. stanowisko związane z idealizmem subiektywnym
reizm
[łac. res ‘rzecz’],
konkretyzm,
pogląd filozoficzny sformułowany przez T. Kotarbińskiego;
Ricoeur
[rikọ̈:r]
Paul Wymowa, ur. 27 II 1913, Valence, zm. 20 V 2005, Châtenay-Malabry k. Paryża,
filozof francuski;
filoz. idea ogólna ujmująca w konkretnych, indywidualnych rzeczach cechy wspólne;
Russell
[rasl]
Bertrand Arthur William Wymowa, hrabia, ur. 18 V 1872, Trelleck, zm. 2 II 1970, Penrhyndeudraeth (Walia),
angielski logik i matematyk, filozof i myśliciel społeczny; jeden z twórców współczesnej logiki matematycznej.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia