subiektywizm
 
Encyklopedia PWN
subiektywizm
[łac. subiectivus ‘podmiotowy’],
filoz. jako stanowisko ontologiczne głosi, że przedmiot poznania nie istnieje obiektywnie, lecz sprowadza się do wrażeń, wyobrażeń, myśli istniejących w podmiocie.
Jako stanowisko teoriopoznawcze kwestionuje możliwość poznania rzeczywistości zewnętrznej wobec podmiotu bądź uzależnia poznanie od struktury i właściwości umysłu ludzkiego współtworzącego doświadczenie; w aksjologii stanowisko sprowadzające sądy o wartościach do uwarunkowań psychicznych i indywidualnych wrażeń, reakcji emocjonalnych; z subiektywizmem wiąże się: idealizm, solipsyzm, immanentyzm, agnostycyzm; przeciwieństwem subiektywizmu jest obiektywizm; w znaczeniu potocznym subiektywizm oznacza kierowanie się w działaniu, poznaniu, ocenianiu wyłącznie osobistymi względami, upodobaniami i uprzedzeniami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia