oczywistość
 
Encyklopedia PWN
oczywistość,
filoz. poczucie towarzyszące uznawaniu twierdzeń (sądów), które uznającemu je wydają się tak niewątpliwe i pewne, że nie sposób im rozsądnie zaprzeczyć;
tak rozumianą oczywistość uznawano często za kryterium prawdziwości twierdzeń; wg tzw. teorii oczywistości (lub ewidencji), wywodzącej się z racjonalizmu (klasyczne jej sformułowanie podał R. Descartes), sąd prawdziwy to tyle, co sąd oczywisty; wynika stąd interpretacja poznania jako stosunku myśli do świadomości, a nie do realnego świata przedmiotów; takie stanowisko w teorii prawdy prowadzi do subiektywizmu i relatywizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia