prawda
 
Encyklopedia PWN
prawda, prawdziwość,
log. cecha sądu przysługująca mu tylko wówczas, gdy w rzeczywistości jest właśnie tak, jak ów sąd głosi
podstawowa (obok fałszu) wartość log. w logice dwuwartościowej; w log. notacji prawdę oznacza się zwykle symbolem 1 lub V (od łac. verum); przez prawdę logiczną rozumie się bądź twierdzenie logiki formalnej, bądź tautologię (lub jej podstawienie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia