możliwość logiczna
 
Encyklopedia PWN
możliwość logiczna,
właściwość zdań logicznie niesprzecznych;
w rachunku zdań możliwość logiczna wyraża się za pomocą funktora „jest możliwe” (symbolicznie: ) lub innych jego odpowiedników (np. „może”); współcz. badania nad możliwością logiczną rozwinęły się zwłaszcza w związku z powstaniem logik wielowartościowych; w logice trójwartościowej (J. Łukasiewicz) możliwość logiczna stanowi wartość log. zdań, pośrednią między ich prawdziwością (prawda) a fałszywością.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia